HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 18 TEMMUZ 2024, PERŞEMBE

İyilik, kâmil insanın olduğu yerdedir

10.07.2024 00:00
Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yarattığı, sayılarının tespitini yapamadığımız nitelikte varlıkları vardır. Bu varlıklar içerisinde Allah'ı temsil eden, Allah'a yeryüzünde vekalet eden erdemli insanlar vardır. 
 
Bu insanlar kâmil insan diye vasfedilirler. Bu insanın yetişmesi bazı şartlara ve prensiplere göre olacağından, günümüzde bu insanı bulmak zordur.
 
İnsan-ı kâmili, Allah, Kur'an-ı Kerim'inde medh-ü sena ediyor. İnsan-ı kâmilden asıl maksad Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'dir (s.a.v.). Ardından diğer ulu'l-azim peygamberler ve Ehl-i Beyt gelir. 
 
Onların ardından da halk arasında evliya-i kiram hazeratı diye tanıdığımız insanlar, ulema sınıfları gelirler. Kur'an tasnifine göre salih ve saliha kullar gelir. 
 
Bunların varlığına, kimliğine, sıfatlarına baktığımızda tamamında hakim olan ana gaye Allah'ı memnun etmektir. 
 
İnsan-ı kâmil hayatını, Allah'ı memnun etme mantığı üzerine bina etmiştir. Hangi işte olursa olsun, "Ben bu işte Allah'ı nasıl memnun edeceğim. Benden nasıl memnun, razı olacak?" hedefi yatar. O, hayatını böyle tayin ve tanzim eder. En küçük bir şüpheden dahi kaçınır.
 
Kemal ehli insan arayışı
 
Geçmişte insan-ı kâmilleri yetiştiren ocaklar vardı. Buna biz mektep de diyebiliriz. Zamanımızda böyle bir yetişme yeri ve mektep olmadığından bu insanları bulmak zor hale geliyor. 
 
Dediğimiz gibi bunlarda Allah'ı memnun etme baş gaye olduğu için onlarda hakim olan husus da Cenab-ı Vacibu'l-Vücud olan Allah'ı sevmedir. 
 
O'nun sevgisine mazhar olabilmek için her türlü çabayı, gayreti ortaya koymaktır. Hiçbir şeyden kaçınmamasıdır. 
 
Zaten insan, bu sevgiye mazhar olduktan sonra bu yolu bırakması, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'a varışı, O'na yürüyüşü terk etmesi mümkün değildir. 
 
Zira Cenab-ı Vacibu'l-Vücud Hazretleri öyle bir sevgi ile kulunu kendine davet ediyor ki; bu davet-i İlahiyi yaşayan ve duyan o kul, seyrine devam ediyor. 
 
Önüne hangi zorluklar çıkarsa çıksın, "değil mi ki benim varmak istediğim maksad bu alemin halikı olan Rabb'ımdır, o halde bunlar bir şey değildir" inancıyla yoluna devam ediyor. 
 
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi de O'ndan gelen her şey güzel olur. Yani hayır da olsa güzel olur, şer de olsa güzel olur. Kâmil insan bu mantıkla hayata bakar.
 
Mahlukatın tamamına Allah'ın nazarıyla bakan bu insanda mutlak hakim olan öge merhamettir. 
 
Bu insan eğer bir yerde idare eden ise onun kaçınılmaz vasfı da adalettir. Dikkat ederseniz günümüzde en fazla şikayet edilen konu adaletin olmaması, adaletsizliğin olmasıdır. Bu sebeple de insanların haklarının, hukuklarının çiğnenmesidir. 
 
Dünyanın neresine giderseniz gidin, bugün, can emniyetinden, mal emniyetinden, namus emniyetinden, vatan emniyetinden hatta vicdan ve din emniyetinden istediğimiz gibi bahsetmemiz, bunları doya doya teneffüs etmemiz maalesef mümkün olmuyor. 
 
Bu hususlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de yer almış olmasına rağmen, "hakları savunacağız, bunları gündem ediyoruz, bunlar mutlaka olması lazımdır" diyenler, bir bakıyorsunuz bu hakları en fazla istismar edip ihlal edenler oluyor.
 
O zaman işin temeline iniyorsunuz, "bu nedir?" diye soruyorsunuz, "bu hastalık nedir?" diyorsunuz. 
 
Hastalık, onu söyleyen dilin sahibinin henüz insan olma kemaline vasıl olamamasıdır. Mükemmel insan olamamasıdır. Dolayısıyla yaptığı hareketler de sözden ibaret kalmaktadır.
 
Günümüz maalesef bu mukallid insanların temsil ettiği kurumlarla adeta dolup taşıyor. Günümüz bu kemal ehli insanı arıyor. 
 
Hepimiz buna muhtacız. Bu insan, bize huzuru; bu insan bize adaleti; hakkı, hukuku, sevgiyi, beraberliği, dirliği yaşatır. Hülasa, her şeyi bu insanın olduğu yerde tatmak ve yaşamak mümkündür. 
 
Bunun olmadığı yerde kurallar ve kaideler sözden ibaret birtakım bildirgeler veya bildiriler olarak karşımıza çıkıyor. Bu insanı yetiştirmek bence sadece bizim toplumumuzun değil bütün toplumların başta gelen vazifesidir. Cenab-ı Hak, evvela bunu yetiştirmeyi bize nasip etsin. 
 
Kâmil insan nasıl yetişecek?
 
Bu durumda insanın aklına kâmil insanın nasıl yetişeceği hususu geliyor. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde bir taraftan insanın eşref-i mahlukat olduğundan, diğer taraftan iç dünyasında bazı hastalıklar bulunduğundan bizleri haberdar ediyor. 
 
İnsan hem üstün vasıflarla bezenmiş, hem de kibir, ucub, gıybet gibi hastalıklarla mücadele etmek zorunda.İnsanda iki yön vardır. Bunun bir tanesi melekî, bir tanesi de hayvanı yöndür. O bakımdan insan, ne melek ne de şeytan ve de hayvandır. 
 
Ama dediğimiz gibi insanın iç tabiatında onu melekleştiren güç de var, hayvanlaştıran sıfatlar da mevcut. 
 
İnsanın bir tarafa kanalize edilebilmesi, yönlendirilebilmesi için onun şahsi iradesi başlı başına bir noktaya kadar kafi ise de bir noktadan sonra onu yapacak iktidarda değildir. 
 
Neden değildir? 
 
Çünkü insanda mevcut olan bu ahlak-ı zemime tabiatının ahlak-ı hamideye tebdil olunması gerekiyor. 
 
Yani, onu, birilerinin yoğurması, o noktaya taşıması gerekiyor. Eğer bunu yoğuracak insandan biz mahrum kalırsak o mükemmel cevherler içimizde var olarak kötüsüyle birlikte hayatı tamamlarız. 
 
Burada iş, ahlak-ı zemimeye ait vasıfları tek tek ayıklayıp onları güzel ahlaka çevirme meselesidir. Güzel huy sahibi yapma olayıdır.
 
Sadıklarla beraber olma zarureti
 
Bu iş kendi kendine olabilir mi? Milyarda bir ihtimal var mı? Bana göre yoktur. Neden yoktur? 
 
Bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi kötü alışkanlıklarımızda. Bir kötü alışkanlığını terk edene kadar bir insan neler çekiyor. Faraza, gençlik yıllarında sigara tiryakisi olan arkadaşlarımız var. 
 
Bir sigarayı bir insan terk edene kadar anasından emdiği burnundan geliyor. Veya içkiye müptela olmuş bir hasta insanı düşünün; aylarca hatta yıllara varan tedavilere maruz kalıyor. 
 
Demek ki bu işler bir alışkanlık dahi olsa kendi başına olmuyor.
 
Mutlaka onu oradan çıkaracak, onu Hakk'a doğru yürütecek bir elin, bir eteğin olması şarttır. 
 
Onun için Cenab-ı Hak, "Vesileye sarılınız" buyuruyor. Vesile her konuda şart ve esastır. İnsanlara doğruyu ve hakkı göstereni siz, önünüzde önder ve rehber olarak kabul ettiniz mi bu sefer ahlakınız da tamamen o şahsın ahlakı ile aynı olur. 
 
Yani onun iç tabiatındaki güzellikleri siz de paylaşırsınız. Fizikte birleşik kaplar konusu vardır. Üç tane kabı yan yana koyup, bir tanesinin içine altı litre su koysanız, bir anda her biri ikişer litre olarak paylaşmış olur. Maneviyat da, ahlak da böyledir.
 
Bunun tersi de mümkündür. Şayet insanın huyları güzel değil de çirkinse siz de, onun o çirkin ahlakını paylaşırsınız. Sendeki güzel ahlak bir anda yok olur gider, yaya kalırsın. 
 
Binaenaleyh insanların daima kendisine, üstün ahlak sahibi olan kişileri dost yapması, onlarla yakınlık, kurbiyet ihdas etmesi, beraber olması gerekiyor. 
 
Onun için bizim geçmişimize dikkat ederseniz; sıradan insanlarla değil Allah'ın sevdiği insanlarla devamlı bir hayat yaşamayı prensip haline getirmiş bir milletiz. 
 
Zaten ayet-i kerimelerin sırrına baktığımız zaman da bizden istenilen de budur. Ayette Allah, "Sadıklarla beraber olun" buyuruyor. Sadıklar, "Allah" demede, Allah'a kullukta ısrarlı olan insanlardır. O'nun yolunda taviz vermeyen, O'nun yolunda O'da yürümeye kararlı olan insanlardır.
 
Allah, cümlemize sadıklarla beraber olmayı nasib eylesin. (Prof. Dr. Haydar Baş, İcmal Dergisi Mart 2018)
Prof. Dr. Haydar Baş / diğer yazıları
•İmam Hüseyin ve Kerbela vahşeti 17 00:00:00.07.2024
•İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt 16 00:00:00.07.2024
•15 Temmuz, milletin zaferi kutlu olsun 15 00:00:00.07.2024
•Gerçek alim zikir ehlidir 11 00:00:00.07.2024
•İyilik, kâmil insanın olduğu yerdedir 10 00:00:00.07.2024
•Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -3- 27 00:00:00.06.2024
•Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -2- 26 00:00:00.06.2024
•Ehl-i Beyt hakkındaki ayetlerden bazıları 25 00:00:00.06.2024
•Zikir eşkıyayı esfiya yapar 19 00:00:00.06.2024
•İnsan başıboş yaratılmamıştır 12 00:00:00.06.2024
•İsrail'le ilişkiler ve Ortadoğu politikamız 10 00:00:00.06.2024
•Olan bize olacak 04 00:00:00.06.2024
•Ruhun istediği Allah’tır 27 00:00:00.05.2024
•İslamın hükümleri müdahale kabul etmez -1 23 00:00:00.05.2024
•İnsanı insan yapan cevher 16 00:00:00.05.2024
•Kayıkçı kavgası 06 00:00:00.05.2024
•Hakların verilemeyeceği bir 1 Mayıs daha 01 00:00:00.05.2024
•Sosyal devlet olmak için 26 00:00:00.04.2024
•Millî ve dinî bütünlük 25 00:00:00.04.2024
•Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez 20 00:00:00.04.2024
•Din Allah’a vuslat yoludur 18 00:00:00.04.2024
•'Çekilirsen aradan geri kalır Yaradan' 17 00:00:00.04.2024
•Arif olmak abid olmaktan geçer 16 00:00:00.04.2024
•Dosdoğru yol üzere yaşamak -2 15 00:00:00.04.2024
•Duma'da neler oldu? 28 00:00:00.02.2024
•Çürük tohum meyve vermez 08 00:00:00.02.2024
•Temelde çarpışan inançlardır 29 00:00:00.01.2024
•Katolik Kilisesinin Türkler Üzerindeki Planları 27 00:00:00.01.2024
•İslam, bir rejim değildir, dindir 22 00:00:00.01.2024
•İslamiyet’te adaletin eriştiği zirve 21 00:00:00.01.2024
•Hz. Peygamber hüküm sahibidir 18 00:00:00.01.2024
•"Sen, sende olmayasın ki, O sende olsun" 15 00:00:00.01.2024
•Milli para alnımızın teridir 13 00:00:00.01.2024
•Recep ayı ve Regaib Kandili 11 00:00:00.01.2024
•Asıl hürriyet Allah’a kulluktur 10 00:00:00.01.2024
•Aile 06 00:00:00.01.2024
•Türkiye karanlık bir döneme girdi -2 05 00:00:00.01.2024
•Türkiye karanlık bir döneme girdi -1 04 00:00:00.01.2024
•Türkler nasıl mahvedilir? 03 00:00:00.01.2024
•Milli Ekonomi Modeli uygulanmadan Türkiye kurtulamaz 29 00:00:00.12.2023
•Daha yolun başında uyarmıştı 28 00:00:00.12.2023
•Midemiz değil aç olan gönlümüzdür -1 26 00:00:00.12.2023
•Dünya malının yeri kalp değil ceptir 25 00:00:00.12.2023
•İlahi yardımlar kimlere gelir? 22 00:00:00.12.2023
•İbadet ruhunu söndürmek isteyenler 21 00:00:00.12.2023
•Her kafadan bir ses çıkıyor 20 00:00:00.12.2023
•Kürtler Türk boyundandır 19 00:00:00.12.2023
•Dinini kaybedenler milliyetlerini de kaybeder 15 00:00:00.12.2023
•Din mutlak muhtaç olan bir kurumdur 14 00:00:00.12.2023
•Kuvay-ı Milliye ruhu; milletin kimliğidir 11 00:00:00.12.2023
•Hayber Fethi’nin ardındaki hikmetler -2 09 00:00:00.12.2023
•Hayber Fethi’nin ardındaki hikmetler -1 08 00:00:00.12.2023
•Asırların bağrına bastığı lider Hz. Muhammed 07 00:00:00.12.2023
•Asıl mesele sistem değil insan meselesidir 06 00:00:00.12.2023
•Genç nüfus ve geleceğimiz 05 00:00:00.12.2023
•Amerikan yerlileri Hıristiyanlık adına yok edildi 04 00:00:00.12.2023
•Ahirete iman Allah’a imandır -2 02 00:00:00.12.2023
•Ahirete iman Allah’a imandır -1 01 00:00:00.12.2023
•Avrupa'nın kuyruğu olmak bize yakışmaz 30 00:00:00.11.2023
•AB bir inanç birliğidir 29 00:00:00.11.2023
•Milli Ekonomi Modeli uygulanmadan Türkiye kurtulamaz 28 00:00:00.11.2023
•Tek çıkış yolu Milli Ekonomi Modeli 27 00:00:00.11.2023
•Sosyal devlet olmak için 25 00:00:00.11.2023
•Sadece temennilerle hatırlanan öğretmenler 24 00:00:00.11.2023
•Milli Ekonomi Modeli zamanı 23 00:00:00.11.2023
•Milli paralarla ticaret için önce milli paraya sahip olmalıyız 21 00:00:00.11.2023
•Kayıkçı kavgası 20 00:00:00.11.2023
•MEM toplantıları vaktidir 16 00:00:00.11.2023
•MEM uygulanmadan Türkiye ekonomisi düzelmez 15 00:00:00.11.2023
•Dövizle borçlanmayın milli parayı basın 14 00:00:00.11.2023
•Tarımda nasıl bir politika belirlenmeli? 13 00:00:00.11.2023
•10 Kasım, gerçek Atatürk’ü anlamak 10 00:00:00.11.2023
•Delilleriyle Atatürk'ün soyağacı 09 00:00:00.11.2023
•Teknolojik gelişme ve kültürel bağımsızlığın korunması 08 00:00:00.11.2023
•Kalkınmak için çalışmak ve üretim şarttır 07 00:00:00.11.2023
•İnançların mücadelesi ve günümüz dünyası 06 00:00:00.11.2023
•Genç nüfus ve geleceğimiz 04 00:00:00.11.2023
•Her şey Allah'ı arıyor 03 00:00:00.11.2023
•Gaye kulluk, vasıta zikrullah 02 00:00:00.11.2023
•Prof. Dr. Haydar Baş 01 00:00:00.11.2023
•Büyük olmayı unuttuk 31 00:00:00.10.2023
•Atatürk'ün soyağacı 27 00:00:00.10.2023
•Haydar Hoca Rusçu mu olmuş? 26 00:00:00.10.2023
•ABD herkese aynı 25 00:00:00.10.2023
•ABD'nin ürettiği tezlerin amacı 24 00:00:00.10.2023
•Büyük Ortadoğu Projesi’ne karşı duruş 23 00:00:00.10.2023
•Gidecek başka vatanımız var mı? 22 00:00:00.10.2023
•Atatürk'e sahip çıkmak 20 00:00:00.10.2023
•Sosyal patlamaları önlemenin yolu 19 00:00:00.10.2023
•Zulümle payidar olunmaz 18 00:00:00.10.2023
•Türkiye'nin su politikası 17 00:00:00.10.2023
•Türkiye tedbirli olmalıdır 16 00:00:00.10.2023
•Ulusal güvenlik ve AB üyeliği 15 00:00:00.10.2023
•Ulusal güvenlik meselesi 14 00:00:00.10.2023
•Türkiye'ye düşen büyük görev 13 00:00:00.10.2023
•Teşhis yanlış olunca 12 00:00:00.10.2023
•Atatürk vatandır 11 00:00:00.10.2023
•Esad denklemi 10 00:00:00.10.2023
•Ortadoğu'da paylaşım 09 00:00:00.10.2023
•Kriz milli çözümlerle aşılır 07 00:00:00.10.2023
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.
Yorumlarınızı paylaşın

--logo

   E-posta: bilgi(@)kadirga.com.tr
Tüm hakları Kadırga TV adına saklıdır: ©2019-2024

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir.
Mobil uyumlu haber yazılımı: www.eticaret.com.tr